เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

          ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย เข้าร่วมฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกฎหมายการเลือกตั้ง(ใหม่ล่าสุด) และการเตรียมการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน (กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง) รวมทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จัดฝึกอบรมโดย ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ณ โรงแรมโคโค่บีช จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
Facebook