เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่บริเวณหน้าฝายแม่พวก (ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย) เพื่อทดสอบอุโมงค์สายน้ำบริเวณสะพาน

          ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่บริเวณหน้าฝายแม่พวก (ทางเข้าที่ว่าการอำเภอเด่นชัย) เพื่อทดสอบอุโมงค์สายน้ำบริเวณสะพาน ที่มีความยาวถึง ๖๐ เมตร เพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์เด่นชัย ร่วมใจสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ ประจำปี ๒๕๖๗