เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน พานักเรียนที่มีความพิการทางออทิสติก และมีฐานะยากจน เข้าสมัครเพื่อรับการคัดกรองประกอบการศึกษาต่อ

            ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาบตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้ สิบเอก ธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ หน่วยบริการเด่นชัย ดำเนินการพานักเรียนที่มีความพิการทางออทิสติก และมีฐานะยากจน ราย ด.ช.อภิเดช คำอ้าย หมู่ที่ ๑ ต.เด่นชัย เข้าสมัครเพื่อรับการคัดกรองประกอบการศึกษาต่อโรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล