เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบเสื้อให้กับพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

          ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบเสื้อให้กับพนักงานเทศบาล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องปฏิบัติงานน่ยกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อัครชัย ถือคำ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว
Facebook