เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย (อนุบาล ๓ ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

          ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กปฐมวัยที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัย (อนุบาล ๓ ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน ๗๗ คน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเด่นชัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการกองทุกกอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook