เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดระบบบริหารการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

          ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อจัดระบบบริหารการปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในท้องถิ่น ระหว่าง สถานีตำรวจภูธรเด่นชัย ร่วมกับ เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยมี นางพวงเพ็ญ จันสวัสดิ์ ปลัดเทศบาลตำบลเด่นชัย ลงนามเป็นพยานในบันทึก MOU ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย (ชั้น ๒)

 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook