เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง”

          ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ กระทรวงศึกษาธิการ “หลักสูตร ๗๐ ชั่วโมง” จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเด่นชัย (สกร.) โดยได้รับเกียรติจาก นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์