เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒,๑๓

         ๔ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย นายฤทธิชัย บุตรชา ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๑๒,๑๓ บ้านป่าไผ่-ร่องคีบ หมู่ที่ ๑ ตำบลเด่นชัย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดของงานก่อสร้างเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์