เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ

          ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ธนอัศวนนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย และมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเด่นชัย ณ ห้องประชุมเพชรยุพราช

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ /น้องออ นสพ.เสียงแพร่