เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Denchai Mini Marathon 2024 Phrae Blind

          ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๕.๓๐น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์
นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Denchai Mini Marathon 2024 Phrae Blind
          ณ จุดปล่อยตัว สถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์