เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ที่พักในอำเภอเด่นชัยรายชื่อโรงแรม/ที่พัก อำเภอเด่นชัย

ชื่อโรงแรม
ที่อยู่/อำเภอเด่นชัย
เบอร์โทรศัพท์
สามนรี การ์เด้นเฮ้าส์146/3 หมู่ 5 เทศบาลตำบลเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่080-7704809
เด่นชัยซิตี้ รีสอร์ท322 ถนนหมายเลข 101 หมู่ 5 ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่062-4242939
ชานา รีสอร์ท359 หมู่ 9 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่081-3874425
วิชญารีสอร์ท101 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่093-3017999
ต้นสักรีสอร์ท101 ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่090-8939873