เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

ทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ

                   ๔ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ เพื่อขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ และการระบายน้ำได้ดี

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
Facebook