เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ติดต่อเรา

ที่อยู่ : สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย
39/1 หมู่ที่ 1 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

เว็บไซต์ : https://www.denchailocal.go.th
โทรศัพท์ : 0 5461 3990
โทรสาร : 0 5461 4314
E-Mail : saraban@denchailocal.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/www.denchaicity.go.th

เดินทาง
  • มา
  • หา
  • เรา
เทศบาลตำบลเด่นชัย