เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

คำขวัญประจำอำเภอเด่นชัย

เจ้าแสนแซ่คู่บ้าน

พระธาตุสุโทนคู่เมือง

ประตูล้านนาลือเลื่อง

ของพื้นเมืองไม้กวาด

เด่นชัยสะอาดงามตา