เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาเทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาฯ

          ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาเทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมพิจารณากลั่นกรองผู้ขอรับทุนการศึกษาฯ ในรูปแบบการสัมภาษณ์ จำนวน ๔ ราย จาก ๙ ราย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเด่นชัย

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Facebook