เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ข่าวและภาพ

ข่าวและภาพ เทศบาลตำบลเด่นชัย

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เนื่องในวันเปิดเทอม และเพื่อสร้างรอยยิ้มในกิจกรรม “Back to School”

        ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดยนายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาให้กำลังใจคณะครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เนื่องในวันเปิดเทอม และเพื่อสร้างรอยยิ้มในกิจกรรม “Back to School” ในการนี้นายกฯเดี่ยว ได้มอบไอศกรีมจำนวน ๓๐๐ถ้วยให้กับทุกคน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990 Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ #นายกเดี่ยว #นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย #เทศบาลตำบลเด่นชัย #งานประชาสัมพันธ์ทต.เด่นชัย Facebook Post Views : 5

Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย สำรวจท่อลอดบริเวณตรงข้ามซอยนางงามและบริเวณท้ายซอยนางงาม หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกูด

      ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้นายฤทธิชัย บุตรชา ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่กองช่างที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาฝึกงาน ลงพื้นที่สำรวจท่อลอดบริเวณตรงข้ามซอยนางงามและบริเวณท้ายซอยนางงาม หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยกูด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำที่ล่าช้า ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990 Cr.เจ้าหน้าที่กองช่าง #นายกเดี่ยว #นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย #เทศบาลตำบลเด่นชัย #งานประชาสัมพันธ์ทต.เด่นชัย Facebook Post Views : 6

Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย ส่งเด็กพิการทางการออทิสทิก เข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล

       ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วย สิบเอก ธนากร คำราช หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนนายจีระพล จรจันทร์ นักพัฒนาชุม ร่วมกับ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ หน่วยบริการเด่นชัย ส่งเด็กพิการทางการออทิสทิก ราย ด.ช.อภิเดช คำอ้าย หมู่ที่ ๑ ต.เด่นชัย เข้ารับการตรวจประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล โดยเบื้องต้น ด.ช.อภิเดช คำอ้าย ได้ผ่าน การตรวจประเมินพัฒนาการ และทดลองเข้ารับการศึกษา ณ โรงเรียนแพร่ปัญญานุกูล เป็นเวลา ๑ เดือน และจะทำการประเมินตามขั้นตอนต่อไป ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990 Cr.หน.เบส #นายกเดี่ยว #นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย #เทศบาลตำบลเด่นชัย #งานประชาสัมพันธ์ทต.เด่นชัย Facebook Post Views : 5

Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย ร่วมเดินขบวนแห่ในนามอำเภอเด่นชัย งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยฯ ประจำปี ๒๕๖๗

๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมเดินขบวนแห่ในนามอำเภอเด่นชัย งานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศักยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990 Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ #นายกเดี่ยว #นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย #เทศบาลตำบลเด่นชัย #งานประชาสัมพันธ์ทต.เด่นชัย Facebook Post Views : 5

Read More »

นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เก็บเศษกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ ๕

     ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่เก็บเศษกิ่งไม้บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลเด่นชัย เพื่อความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990 Cr.เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ #นายกเดี่ยว #นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย #เทศบาลตำบลเด่นชัย #งานประชาสัมพันธ์ทต.เด่นชัย Facebook Post Views : 7

Read More »

เทศบาลตำบลเด่นชัย เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

      ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลเด่นชัย โดย นายดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ นายกเทศมนตรีำบลเด่นชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th www.facebook.com/เทศบาลตำบลเด่นชัย สอบถามข้อมูล 054-613-990 Cr.อุษารัตน์ มาระโภชน์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ #นายกเดี่ยว #นายกเทศมนตรีตำบลเด่นชัย #เทศบาลตำบลเด่นชัย #งานประชาสัมพันธ์ทต.เด่นชัย Facebook Post Views : 6

Read More »
No more posts to show