เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ข่าวสารจากกองคลัง

ข่าวสารจาก กองคลัง (งานการเงิน)

          ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 10 ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร …

          ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม …

แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเทศบาลตำบลเด่นชัย Post Views : 66

บัญชีราคาประเมินโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ (พ.ศ. 2566 – 2569)จังหวัดแพร่ Post Views : 95

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Post Views : 100

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download… Post Views : 76

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Post Views : 78

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Post Views : 91

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รายงานการรับ – การจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Post Views : 79

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 Post Views : 79