เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 10 ขนาดมาตรฐาน 7 คน ขนาดกว้าง 33.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร พื้นที่รวม 1,749.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ …

          ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ 10 ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม ๑,๗๔๙.๐๐ ตารางเมตร …

          ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม หมู่ที่ ๑๐ ขนาดมาตรฐาน ๗ คน ขนาดกว้าง ๓๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร พื้นที่รวม …

Download … สิ่งที่ส่งมาด้วย – แนวทางขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่น Download … – มท 0211.3-ว 4222 ลว. 17 เม.ย. 67 Download … – รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น Download … – …

ประกาศเทศบาลตำบลเด่นชัย เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา Download… Post Views : 76

          สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้จัดทำ (ร่าง) ผังน้ำ ลุ่มน้ำยม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ในพื้นที่ผังน้ำ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในความสมบูรณ์ของผังน้ำ          จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ผังน้ำลุ่มน้ำยม ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๑ …

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเด่นชัย ประกาศ การรับสมัครเด็กเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ Post Views : 102