เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality

เทศบาลตำบลเด่นชัย | Denchai Subdistrict Municipality
ข่าวและภาพ

ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระเจ้าแสนแซ่ และก่อเจดีย์ทราย ภายในบริเวณด้วยกันนะคะ

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม www.denchailocal.go.th
สอบถามข้อมูล 054-613-990
Cr.สวิยา อุปนันไชย นักประชาสัมพันธื์ปฏิบัติการ
Facebook